Het Varia radartoestel koppelen met uw Edge 1030


De eerste keer dat u het Varia™ RTL515/RTL516 toestel verbindt met uw Edge® toestel, moet u beide toestellen koppelen. Na de eerste koppeling maakt het Edge toestel automatisch verbinding met het radartoestel wanneer u uw activiteit start en het radartoestel actief en binnen bereik is.

OPMERKING: Het radartoestel is compatibel met andere Garmin® toestellen (Andere compatibele toestellen).

  1. Breng het Edge toestel binnen bereik (3 m) van de sensor.
    OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m bij andere ANT‍+® sensoren vandaan bent tijdens het koppelen.
  2. Schakel het Edge toestel in.
  3. Selecteer  > Sensors > Voeg sensor toe > Zoek alles.
  4. Houd de toestelknop 2 seconden ingedrukt om de koppelmodus in te schakelen als het Varia RTL515/RTL516 toestel is uitgeschakeld.
    Het statuslampje knippert paars en het achterlicht wordt ingeschakeld. Het toestel bevindt zich gedurende 5 minuten in de koppelmodus, of tot u op de toestelknop drukt.
  5. Selecteer uw sensor en vervolgens Voeg toe.

Wanneer de sensor is gekoppeld met uw Edge toestel, is de sensorstatus Verbonden. De statuspictogrammen Symbool voor (radar) en  (fietsverlichting) worden continu weergegeven in de banner boven aan het startscherm