Sinds 1 januari is het OCMT veranderd in het HOBIJ Vittoria Development Team. Cannondale is hier de nieuwe fietsensponsor.

Het HOBIJ Vittoria Development Team start vol ambitie aan het seizoen 2021. ‘Wij willen jong talent de mogelijkheid wil bieden om de eerste stappen te zetten naar het internationale niveau’, zegt teammanager Martin Smits. ‘Stappen die vaak zo moeilijk te maken zijn omdat het simpelweg ontbreekt aan de entourage.’

De oorsprong van het team gaat zo’n viereneenhalf jaar terug naar oktober 2016. De hobby, passie en interesse in de mountainbikesport van Martin Smits en Jebbe Sluiter komen samen en het Hobij Vittoria Development Team (voorheen Olympia Cicli Development Team) wordt gevormd.

Martin Smits: ‘We zijn goed op weg, maar we zijn ons bewust dat er nog een lange weg te gaan is. We kiezen er bewust voor om onze groeilijn niet al te steil te laten verlopen, op die manier proberen wij onze groei te borgen.’

Het team is neergezet met een structuur waarbij de ontplooiing van jong talent maximaal ondersteund wordt. De focus ligt niet alleen op resultaten,  ook de onderlinge verstandhouding is van groot belang. “Wij geloven dat sfeer een belangrijke factor is om te groeien. Daarbij proberen wij een veilige omgeving te creëren waarin iedereen gelijk is en gewaardeerd wordt” aldus Martin Smits, team manager. Er worden daarom veel teamactiviteiten georganiseerd waarbij renners elkaar naar een hoger niveau tillen. De teamcredo’s zijn dan ook niet verrassend: #Neverstopgrowing en #workinghardtogether. Daarnaast wordt van een renner verwacht het heft in eigen handen te kunnen nemen: een ‘zelfsturende renner’ te zijn.

https://www.hobijvittoriadevelopmentteam.nl/

Nieuws en evenementen